Webhallen har utsett ny VD

Trygve Hillesland tillträder som ny VD på Webhallen.

Trygve Hillesland, internrekryterad från NetOnNet Norge, tar denna vecka över som VD på Webhallen. Rollen ska nu utvecklas till att bli ännu mer operativ.

Företaget konstaterar i ett pressmeddelande att man går in i en ny fas, där vissa funktioner kommer att bli mer centraliserade. Detta samtidigt som vissa uppgifter lokalt blir ännu mer operativa.

Efter initiativ av avgående VD Anders Torell blir det därför en ännu mer operativ VD-profil framöver kopplat till bland annat den digitala kundresan och butiksverksamheten. Tryggve Hillesland tar över.

– Tillsammans ska vi utveckla Webhallen ytterligare och leverera starka kundupplevelser till hela Sverige. Hög kundnöjdhet som Webhallen redan uppnått är också en av nycklarna till ytterligare framgång, säger Trygve Hillesland.