Uniqlo i samarbete med servicebutiker

 

Genom ett samarbete med flera servicebutikskedjor ökar Uniqlo tillgängligheten dramatiskt. Kunden kan välja att hämta sina varor i 43 000 olika butiker. Dygnet runt.

Skaffa access till mer kunskap!

Bli medlem, logga in eller ange värdekod så kan du läsa denna artikel! Välkommen till Handelstrender!