Uniqlo i samarbete med servicebutiker

Genom ett samarbete med flera servicebutikskedjor ökar Uniqlo tillgängligheten dramatiskt. Kunden kan välja att hämta sina varor i 43 000 olika butiker. Dygnet runt.

Skaffa access eller "logga in" via huvudmenyn så kan du läsa denna artikel!
Lås upp denna artikel med värdekod.