Tre e-strateger rekryteras till Avensia

Från vänster: Alexander van Riesen, Alexandra Dornérus, Dan Berggren

E-handeln har utvecklats snabbt de senaste åren. Det ställer nya krav på lösningarna konsultbolagen levererar. För att möta detta har Avensia stärkt sin kompetens genom tre nya rekryteringar.

Alexander van Riesen

Har arbetat både med stora globala företag och snabbfotade startups. På Avensia kommer Alexander hjälpa företagets kunder med digital transformation och digitalt intraprenörskap, på styrelse-, lednings- och verksamhetsnivå.

Alexandra Dornérus

Har arbetat både som marknads- och e-handelsansvarig inom B2B och kommer senast från Elfa. Hon arbetar som Business Analyst/E-handelsrådgivare med fokus på arbetsprocesser, affärs- och effektvinster.

Dan Berggren

Kommer senast från Wiraya men har arbetat på Episerver i många år. Han kommer att arbeta som KAM och hjälpa Avensias kunder med att maximera avkastningen från deras e-handelslösningar.