Tieto ska ge Nelly bättre kundupplevelser

 

Nelly.com har valt Tieto som partner för att skapa bättre kundupplevelser och service i alla sina kanaler.

Bli medlem, logga in eller ange värdekod så kan du läsa denna artikel!