Snabb omprofilering för Doz Apotek

Doz Apotek har nu sitt butikskoncept på plats.

Doz Apotek, tidigare LloydsApotek, har under sista delen av 2022 omprofilerat alla sina butiker både exteriört och interiört. Att förvandlingen gått så fort ser man som ett tecken på att även organisationen är redo.

Företaget har tillsammans med reklambyrån Abby.World tagit fram ett nytt butikskoncept. Arbetet har även inkluderat ett kampanjkoncept för det nya varumärket.

Stig Tornell, VD på Doz Apotek.

I november påbörjades utrullning av butikskonceptet och hela kedjan var färdigställd på en och halv månad.

Starka team på plats

– Jag är väldigt glad och stolt över vårt nya butikskoncept som faktiskt blivit ännu bättre än vad jag kunnat föreställa mig. Det sticker ut, tydliggör vår positionering och lyser upp med sina starka och klara färger, säger Stig Tornell, VD på Doz Apotek.

– Att vi sedan lyckats rulla ut konceptet i hela kedjan i rekordfart är ett bevis på att vi har riktigt starka team på plats inom hela bolaget.