Slash.ten ska bemanna The Lobby

 

Retailbyrån ska bemanna The Lobby. Uppdraget är att förvalta varumärkesupplevelsen för företagen på plats, samt att ta hand om besökarna på bästa sätt.

Skaffa access till mer kunskap!

Bli medlem, logga in eller ange värdekod så kan du läsa denna artikel! Välkommen till Handelstrender!