OK Västerbotten satsar på solceller

Tidigare har OK Västerbotten och Umeå Energi samarbetat kring laddstolpar för elbilar. Nu utökas samarbetet till att också innefatta solceller.

Skaffa access eller "logga in" via huvudmenyn så kan du läsa denna artikel!
Lås upp denna artikel med värdekod.