OK Västerbotten satsar på solceller

 

Tidigare har OK Västerbotten och Umeå Energi samarbetat kring laddstolpar för elbilar. Nu utökas samarbetet till att också innefatta solceller.

Skaffa access till mer kunskap!

Bli medlem, logga in eller ange värdekod så kan du läsa denna artikel! Välkommen till Handelstrender!