Ny ordförande i hållbart råd

 

I december inrättade regeringen Rådet för hållbara städer. Regeringen utser nu arkitekten Monica von Schmalensee till ny ordförande för rådet.

Skaffa access till mer kunskap!

Bli medlem, logga in eller ange värdekod så kan du läsa denna artikel! Välkommen till Handelstrender!