Handelns ekonomiska råd breddas

Fr.v Mats Bergman, Sara Rosengren, Cecilia Hermansson, Erik Åsbrink. Foto: Janne Lundberg.

Två nya medlemmar förstärker Handelns Ekonomiska Råd. Nationalekonomen Cecilia Hermansson och professor Sara Rosengren är från och med i höst nya i rådet.

– Med de nya rådsmedlemmarna breddas rådets kompetens. Det skapar goda förutsättningar för att belysa de utmaningar och möjligheter som handeln står inför i kommande rapporter, säger ordförande Erik Åsbrink, som tillsammans med professor Mats Bergman, Södertörns högskola, varit med sedan starten.

Analys av global ekonomi

Cecilia Hermansson är nationalekonom från Handelshögskolan i Stockholm, och disputerade 2015 på KTH där hon idag forskar och undervisar inom fastighetsekonomi och finans.

– Jag hoppas kunna bidra med mina erfarenheter från analys av global och svensk ekonomi, inklusive finans- och fastighetssektorn samt industrin, säger Cecilia Hermansson.

En av Sveriges supertalanger

Sara Rosengren är sedan 2017 professor vid institutionen för marknadsföring och strategi på Handelshögskolan i Stockholm. Hon är även chef för högskolans Center for Retailing. 2016 rankades hon som en av Sveriges supertalanger och visionärer av Veckans Affärer.

– Som företagsekonom bidrar jag med kunskap kring förändrade kundbeteenden och företags utmaningar kopplade till de stora förändringar som branschen just nu genomgår, säger Sara Rosengren.


Handelns ekonomiska råd

Handelsrådet inrättade Handelns ekonomiska råd 2016. Rådet har till uppgift att ta fram rapporter och lämna utlåtanden och rekommendationer.
Handelns ekonomiska råd är oberoende och är själv ansvarigt för de uttalanden och rapporter som görs inom ramen för rådets arbete. I rådets roll ingår inte att ha synpunkter på eller prognoser för lönenivåerna i handeln.
Rådet har hittills publicerat tre rapporter:
• Handel, stad och hållbarhet i en digital tid (2019)
• Konkurrens å olika villkor (2018)
• Handelns betydelse – då nu och i framtiden (2017).

Alla finns att ladda ner på Handelsrådets hemsida http://handelsradet.se/ekonomiska-radet/.