Ny ordförande för Svenska Stadskärnor

Den 26 maj genomförde Svenska Stadskärnor sin bolags- och föreningsstämma digitalt. Till ny styrelseordförande valdes Per Eriksson, tidigare VD och numera Senior Advisor på City i Samverkan i Stockholm. Han efterträder Paul Lindvall.

Per Eriksson är tidigare ledamot i Svenska Stadskärnors styrelse.

Dessutom valdes följande ledamöter in på ett år:
• Susanne Ytterholm, bolagsjurist, Visita
• Carl Arnö, direktör, Stadsbyggnadsförvaltningen, Västerås stad.

Nyval på två år:
• Angelica Ekholm, näringslivschef, Borlänge kommun
• Knut Rost, VD, Diös Fastigheter.

Övriga ledamöter är:
• Elisabeth Elmsäter Vegsö, Svensk Handel
• Annika Boman, Västervik Framåt
• Helena Olsson, Fastighetsägarna Stockholm
• Jesper Örtengren, Vasakronan
• Linda Ahlford, Sveriges Kommuner och Regioner.

– Den nya sammansättningen av styrelsen känns bra inför vår fortsatta utveckling i det nya decenniet där inte minst Coronapandemin utmanar oss på olika sätt, säger Björn Bergman, VD för Svenska Stadskärnor.

– Här finns både bredd och djup vad gäller kompetens och erfarenheter inom stads-, plats- och centrumutveckling som inkluderar både besöksnäringen, fastighetsbranschen och den offentliga sektorn.