Ny marknadsansvarig på Storesupport

Peter Erikson, VD på Storesupport, och Josefin Holmqvist.

Storesupport har rekryterat Josefin Holmqvist som marknadsansvarig. Målsättningen att stärka företagets roll som ledande helhetsleverantör till Sveriges detaljhandel

Som en del av tillväxtresan pågår nu ett arbete med att ta ett helhetsgrepp kring företagets varumärke och kommunikation. Där rollen som marknadsansvarig är betydelsefull.

Josefin tar även plats i koncernens ledningsgrupp.

– Vi ska växa genom att öppna fler regionala kontor och finnas tillgängliga där kunderna behöver oss, öka våra marknadsandelar inom e-handeln och tillhandahålla branschexpertis, säger Josefin Holmqvist.

Växer inom e-handeln

Storesupport arbetar till stor del med kunder inom den fysiska detaljhandeln, men växer inom e-handelssegmentet.

– Storesupport är i en expansiv fas och i helt rätt läge att satsa på nya marknader och utveckla företagets marknads- och kommunikationsaktiviteter. Josefin kommer att bidra stort till både vår rekryterings- och marknadskommunikation, säger Peter Erikson, VD, Storesupport.


Läs även: 10 tunga trender in e-handeln