Ny chef för Icas strategi- och affärsutveckling

 

Anders Bärlund har utsetts till direktör för strategi och affärsutveckling på Ica Gruppen. Han ska leda koncernens strategiarbete och ansvara för att leda större strategiska projekt.

En huvuduppgift för Anders Bärlund blir att ansvara för en kontinuerlig utveckling av koncernens affärsstrategi. Ett av de mest centrala områdena är att vara pådrivande i digitaliseringen av verksamheten.

Inom ansvarsområdet ligger såväl Ica Gruppens CDO-funktion som innovationshubben Icax.

Kommer från McKinsey

Anders Bärlund kommer närmast från McKinsey, där han har arbetat sedan 2004 med huvudsaklig inriktning mot detaljhandel och konsumentvaror. De senaste fem åren har Anders Bärlund varit ansvarig för McKinseys arbete med detaljhandelns digitala och kommersiella transformation i Asien.

– Den koncernstruktur vi har etablerat ger stora möjligheter för Ica Gruppen att fortsätta utveckla kunderbjudandet och skapa skalfördelar inom flera områden. Med hjälp av Anders Bärlunds långa erfarenhet av omställningar inom detaljhandeln kan vi utveckla den plattformen vidare och ytterligare ta tillvara på dess möjligheter, säger Per Strömberg, VD, Ica Gruppen.

Tillträder i september

– Ica Gruppen har en stark position i dag och är mitt i en positiv förändringsresa. Jag ser fram emot att jobba tillsammans med duktiga kollegor och handlare för att fortsätta och ytterligare utveckla den resan, säger Anders Bärlund.

Anders Bärlund ersätter Liv Forhaug som slutar sin anställning den 11 augusti. Han kommer att ingå i Ica Gruppens koncernledning och rapportera till VD Per Strömberg. Han tillträder tjänsten senast 30 september 2019.