Norrköping siktar på Årets stadskärna

Norrköping siktar på Årets stadskärna. På bilden syns Arbetets museum i Industrilandskapet.

Stadskärnan  ska stärkas och tillsammans med näringslivet vill kommunen öka dess attraktionskraft. Målet är att vara med att tävla om Årets stadskärna.

Kommunstyrelsen fattade vid sitt möte 18 juni därför beslut om att inleda en så kallad BID-process, en samverkan mellan kommunens organisationer och privata aktörer.

– Tillsammans med näringslivet vill vi skapa ett tryggare och attraktivare Norrköping. Arbetet ska kännetecknas av drivkraft, delaktighet och engagemang och en viktig del är att ta vara på det som redan finns och utveckla det som är bra. Målet är att vi ska kunna skicka in en ansökan om att bli Årets stadskärna. Norrköping har otroligt fina förutsättningar i city, säger citysamordnare Irene Warmer.

Hoppas på bred anslutning

Under BID-processen jobbar man för en gemensam förankrad vision, målbild och affärsplan med tillhörande finansiering.

– Det här är ett viktigt projekt och jag är glad över att vi tillsammans med näringslivet kan starta upp det här arbetet så att Norrköping blir än mer attraktivt. Vi hoppas att ännu fler aktörer ska komma med i arbetet och att vi på sikt kan nå målet att utses till Årets stadskärna, något som skulle vara positivt både för stadskärnan och för bilden av Norrköping som stad, säger kommunalråd Reidar Svedahl.

Tecknat aviktsförklaring

Den första avsiktsförklaringen har redan tecknats mellan de tre fastighetsägarna som är initiativtagare i samverkansarbetet, Fastighets AB L E Lundberg, Magnentus AB och Castellum, och näringslivsavdelningen i Norrköpings kommun.

– Samverkan mellan stadens olika aktörer är en förutsättning för att skapa en attraktiv stadskärna där människor trivs och vill vistas. Det är ett gemensamt ansvar där vi på Lundbergs självklart vill vara med och bidra, säger Christian Claesson, regionchef Öst Fastighets AB L E Lundberg.

I augusti är ett första informationsmöte inplanerat. Då ska fastighetsägare, markägare, och företrädare för handel, hotell & restaurang med flera bjudas in.