Nina Jönsson blir ny VD på Ica Gruppen

Per Strömberg har valt att lämna Ica Gruppen som han varit VD för sedan 2012. Han lämnar rollen den 31:a december 2022. Till ny VD har styrelsen utsett Nina Jönsson som närmast kommer från rollen som VD på Plantagen.

– Kombinationen av en bred bakgrund från både leverantörsledet och handeln gör att hon har de unika erfarenheter som krävs för rollen som VD för Ica Gruppen. Nina Jönsson har också ett starkt ledarskap som bygger på att ge stort ansvar och mandat ute i organisationen som säkrar handlingskraft och snabbhet, säger Claes Göran Sylvén, ordförande i Ica Gruppen.

– Nina har även en bred affärskunskap och är inte minst en mycket uppskattad tidigare ledare inom Ica med en stor förståelse för Ica-modellen efter sina sex år som sortiments- och inköpsdirektör inom Ica Sverige.

Bidrar till människors varda

Nina Jönsson lyfter fram Icas roll i människors vardag.

– Det ska bli väldigt roligt att komma tillbaka till Ica Gruppen och det känns förstås extra stimulerande att axla rollen som VD. Jag har alltid motiverats av att jobba konsumentnära och här är Ica den starkaste kraften i branschen. Genom dagligvaror, apoteken, banken, försäkringarna och fastigheterna bidrar Ica på så många sätt i människors vardag, säger Nina Jönsson, tillträdande vd för Ica Gruppen från och med den 1 januari 2023.

– I de baltiska länderna har Rimi en lika stark och betydelsefull kundrelation. Att tillsammans med alla medarbetare och handlare fortsätta utveckla Ica-idén, entreprenörskapet och kundfokuset, som lagt grunden för Icas framgångar, är det jag ser allra mest fram emot.

Per Strömberg kommer att föreslås som ledamot i Ica Gruppens styrelse i början av 2023.