Netto utökar sin satsning på DNA-märkning

Netto installerar DNA-spray vid ytterligare 25 butiker i Sverige. Detta efter att man genomfört tester i fem butiker som tidigare utsatts för rån.

Skaffa access eller "logga in" via huvudmenyn så kan du läsa denna artikel!
Lås upp denna artikel med värdekod.