NCSC uppdaterar organisationens namn

Under dagens styrelsemöte beslutade NCSC att justera organisationens namn. Nordic Council of Shopping Centers heter från och med nu Nordic Commercial Spaces & Communities. ”Med namnbytet vill vi spegla den kommersiella verklighet våra medlemmar är verksamma i”, säger VD Kajsa Hernell.

NCSC Nordic Council of Shopping Centers, NCSC, grundades 1986 med syftet att representera köpcentrumbranschen. Då fanns köpcentrum främst för att erbjuda ett så varierat utbud av butiker och varumärken till så många som möjligt.

Kajsa Hernell, VD, NCSC.

Men organisationen konstaterar att mycket har hänt sedan dess. Man menar att det i dag handlar om att hitta den perfekta balansen mellan tjänster, upplevelser och nödvändigheter – att bygga samhällen.

Markeras med nytt namn

Mot denna bakgrund utvecklas även NCSC:s uppdrag. Det markeras nu med ett nytt justerat namn.

– Branschen har utvecklats enormt sedan NCSC grundades 1986. Med namnbytet vill vi spegla den kommersiella verklighet våra medlemmar är verksamma i och deras engagemang i samhällsutvecklingen, säger Kajsa Hernell.

Det handlar bland annat om förändrade konsumentbeteenden och förväntningar på nya upplevelser.  

– Konsumentbeteendet ser annorlunda ut idag och den kommersiella platsen är under konstant utveckling för att erbjuda besökaren en större upplevelse. Handel, nöje, vård, kommersiell service, kontors- och boendemiljöer och mycket annat är sammanflätade. Det kuraterade innehållet befäster sin roll.

Fortsatt fokus på kärnfrågorna

Förutom namnjusteringen pågår även annat utvecklingsarbete inom organisationen.

– Vi har under de senaste åren fokuserat på vikten av samverkan för att öka den kommersiella dragningskraften i den fysiska miljön. Detta kommer vi att intensifiera med konkreta exempel i form av seminarier, studieresor och exklusiva nätverksträffar.

För NCSC är fokus satt på ett antal kärnfrågor framöver.

– Etableringsfrågan, ökad samverkan mellan aktörer i det kommersiella ekosystemet och den fysiska platsens relevans fortsätter att vara de viktigaste områdena, säger Kajsa Hernell.