”Local is the new black”

 

Nu lyfts styrkan i den lokala stadskärnan fram i en landsomfattande kampanj.

Skaffa access till mer kunskap!

Bli medlem, logga in eller ange värdekod så kan du läsa denna artikel! Välkommen till Handelstrender!