Karin Lindahl ny VD på Indiska

 

Efter ett omfattande förändringsarbete går Indiska nu in i en ny fas och i samband med detta har Karin Lindahl utsetts till ny VD. Hon ersätter tidigare VD David Rönnberg.

David tillsattes i december 2015 och Karin kommer att fortsätta det påbörjade arbetet med att vässa Indiskas kunderbjudande. Hon har en bakgrund från McKinsey där hon arbetat med retail och blev vid årsskiftet rekryterad till Indiska.

Kommer från roll som försäljningschef

Hon tillträdde då som Chief Transformation Officer & Head of Store Operations. Som sådan ansvarade för att driva och koordinera den pågående förändringsplanen. Därefter har Karin haft rollen som försäljningschef.

Karin och David har under det senaste halvåret arbetat nära varandra.

Snabb omvandling och digitalisering

– Detaljhandeln är i snabb omvandling med digitalisering och nya kundbeteenden och vi ska fortsätta anpassa oss till de nya utmaningarna i en tuff omvärld, säger Karin Lindahl.

David Rönnberg har under sin tid som VD lett ett förändringsarbete inkluderande en omstrukturering av organisationen, avveckling av olönsamma butiker, översyn av sortiment och kunderbjudande, effektivisering och anpassning av kostnader. Dessutom har en ny e-handelsplattform lanserats.