Julia Bendelin: ”Hitta ert unika DNA”

 

Julia Bendelin är Strateg för Region Gotland där hon bland annat jobbar med Gotlands attraktionskraft. Under Sweden Urban Arena uppmanade hon publiken att söka sina unika förutsättningar.

– Se till att hitta ert DNA. Vad är självklart för vår plats och vår verksamhet? Vad är det man inte ser?, sa Julia Bendelin.

Hon konstaterade också att en story som ska attrahera måste ha en rörelse framåt. Eller måste den det?

– För oss på Gotland handlar det myket om att bevara saker. Men det finns möjligheter att ta med sig historien in i framtiden

Utbildning en rörelse framåt

Utbildning är en sådan tänkbar möjlighet. Ny digital teknik kan mycket väl vara en väg framåt för Gotland, menar Julia.

Hon lyfte också fram vikten av att alla samarbetspartners ska se nytta med utveckling av städer och destinationer.

– Sponsorer är väldigt dåliga på att ställa krav, konstaterade hon.

Inget att tjäna på en död kärna

Det är viktigt att man ser vad båda respektive parter tjänar på samarbetet. Och i det sammanhanget är fastighetsägare mycket viktiga för att skapa en levande stad, menar hon.

– Det finns inget att tjäna på en död stadskärna, det är viktigt att få med sig fastighetsägarna i arbetet.

Teatern unik

Julia berättade också om arbetet med att utveckla Roma. Hennes budskap: satsa inte på ett bad till. Satsa på ungdomarna och på teatern i stället. Teater är ju unikt för just Roma, sa hon.

– Satsa på replokaler och saker ungdomar kan göra. Då kan det bli så att de unga kan tänka sig att åka till Roma i stället för att bara vara i Visby.

Ett annat råd från Julia Bendelin:

– Våga välja och satsa mer på en specifik grupp, till exempel äldre.

Julia avslutade med ett ord på vägen: Passionligt. Hon uppmanade publiken att våga vara personliga och att ha mycket passion i det man gör.