Indiska Magasinet ansöker om konkurs

I dag, tisdagen den 25 oktober 2022, ställer Indiska Magasinet AB in sina betalningar och styrelsen har beslutat att ansöka om konkurs vid Stockholms tingsrätt. Så skriver företaget i ett pressmeddelande. Detta efter att man inte lyckats hitta någon lösning för bolagets finansiering.

Man konstaterar att bolaget haft betalningssvårigheter till följd av skulder som byggdes upp under den utdragna coronapandemin.

Digitala försäljningen stark

Indiskas kärnaffär har, enligt samma pressmeddelande, utvecklats starkt under 2022 med en väl fungerande verksamhet rustad för framtiden.

Men Skatteverket motsätter sig en företagsrekonstruktion och tvingar därmed bolaget i konkurs.

”Jag har haft förmånen att leda världens bästa team som vid sidan om mig också har gett allt”

Karin Lindahl, VD och ägare av Indiska.

Sedan Karin Lindahl tog över ägandet av bolaget 2017 har omfattande förändringar av verksamheten genomförts.

Butiksnätverket har halverats och anpassats till drygt 40 butiker i Sverige och Finland, och e-handelns omsättning har trefaldigats.

Saknas lösning för finansiering

Indiska ledningsgrupp har under de senaste månaderna arbetat intensivt för att få till finansiering och stärka Bolagets ekonomiska förutsättningar.

Karin Lindahl VD och ägare av Indiska.

– Indiskas ambition har alltid varit att fortsätta stärka bolagets finansiellt för att betala för de skulder som har uppkommit under Covid-pandemin, vilket vi också har gjort historiskt. Tyvärr har det makroekonomiska klimatet just nu gjort det extremt svårt att få fram en lösning för finansiering, säger Karin Lindahl VD och ägare av Indiska.

Förmån att leda teamet

Skatteverket som är den enskilt största oprioriterade fordringsägaren har nu motsatt sig en rekonstruktion.

– Det är med stor frustation jag i dag har tvingats lämna in en konkursansökan. Jag har de senaste fem åren gett Indiska all min vakna tid och alla finansiella resurser jag har. Jag har haft förmånen att leda världens bästa team som vid sidan om mig också har gett allt, säger Karin Lindahl.