Ica satsar på svensk växtbaserad mat

Sverige har ett av världens bästa jordbruk, men merparten av den växtbaserade maten produceras utanför landets gränser. Det menar man inom Ica som nu startar en långsiktig satsning på att öka andelen svenskproducerad mat. 

Initiativet ska främja konsumtionen, men även produktionen, av växtbaserad mat. 

För att öka utbudet av hållbar, växtbaserad mat och stimulera mer innovation introduceras Icas Växa-initiativ, en storsatsning på att öka andelen svenskproducerad, växtbaserad.  

Växa-initiativet kommer också att vara en viktig del i Icas nya klimatambition om halverat klimatfotavtryck från kunders inköp av livsmedel till 2030. 

Ann-Katrin Tottie, framtidsanalytiker på Ica
Ann-Katrin Tottie, framtidsanalytiker på Ica.

 – För att nå målet om ett hållbart matsystem måste vi hitta lösningar som är attraktiva för konsumenter. Lösningar som inte är måsten, utan eftersträvansvärda. Icas Växa-initiativ ska skapa goda, enkla och prisvärda produkter som älskas och finns tillgängliga för många, säger Ann-Katrin Tottie, framtidsanalytiker på Ica. 

Initiativet ska primärt fokusera på att stödja produktutveckling och uppskalning av hållbar växtbaserad mat, men också samverka med forskning och utveckling för framtagande av hållbara, svenskproducerade råvaror. 

Ska även främja lokala ekosystem

Anders Svensson, VD på Ica Sverige.
Anders Svensson.

Initiativet ska även främja arbetet med lokala ekosystem mellan handlare och lokala entreprenörer och producenter. 

 – Vi ser ett starkt intresse för växtbaserad kost, men en utmaning är att det finns för få svenska alternativ. Det här är en stor möjlighet för den svenska livsmedelsbranschen att kunna ta ledartröjan globalt inom ett område som har framtiden för sig. För att lyckas måste vi samarbeta och dela både kunskap och risk, säger Anders Svensson, VD på Ica Sverige.