Hyresgäster klara till Mölndal Galleria

 

Den nya gallerian kommer att utformas som en integrerad del av innerstaden.

Skaffa access till mer kunskap!

Bli medlem, logga in eller ange värdekod så kan du läsa denna artikel! Välkommen till Handelstrender!