Hyresgäster klara till Mölndal Galleria

 

Den nya gallerian kommer att utformas som en integrerad del av innerstaden.

Bli medlem, logga in eller ange värdekod så kan du läsa denna artikel!