Helsingborg är Årets Purple Flagstad 2018

Sedan man påbörjade sitt arbete 2016 har brotten minskat och besöksflödet ökat i de valda Purple Flag-områdena.

– Vi vill uppmärksamma det viktiga arbetet som våra svenska certifierade Purple Flag-städer har gjort och gör för att skapa en attraktivare, säkrare och tryggare kvällsupplevelse för stadens invånare och besökare, säger Björn Bergman, VD på Svenska Stadskärnor.

Under prisutdelningen konstaterade Björn att Helsingborg arbetat hårt.

– Alla som är insatta i kriterierna för Purple Flag vet hur hårt Helsingborg har arbetat för detta.

Belönar arbetet som gjorts

Med utmärkelsen belönar man nu det framgångsrika arbetet Helsingborg har gjort med Purple Flag.

Fastighetsägarna har investerat och anpassat sina lokaler för att möta de kommersiella hyresgästernas behov. Kommunen har avsatt medel för att förbättra tillgängligheten i den offentliga miljön.

Kortare beslutsvägar

Förutom de faktiska förbättringarna i stadsmiljön har man skapat ett bättre förändringsklimat med kortare beslutsvägar.

— Purple Flag har hjälpt oss att organisera arbetet och tänka i nya banor. Samarbetet med våra nyckelaktörer har stärkts och det är redan klart att vi kommer att fortsätta vårt Purple Flag-arbete i ännu ett område. Det tredje sedan 2016, säger Hanna Candell, VD för Helsingborg City som är projektansvarig för Purple Flag.

Juryns motivering:

”Utmärkelsen Årets Purple Flag stad 2018 tilldelas Helsingborg för deras framgångsrika och kontinuerliga arbete i samverkan baserad på Purple Flag Swedens fem fokusområden – säkerhet, tillgänglighet, utbud, plats och policy.

Helsingborg har på ett genomgripande sätt tagit med erfarenheterna från Purple Flag i sina politiska och kommersiella beslut.

Staden har genomfört stora fysiska förändringar i stadsbilden och samlat viktiga intressenter bakom insatserna. I sin självanalys har man varit ärlig och transparent med sina styrkor och svagheter, vilket gett kraft och energi till förbättring och utveckling.

Med visionen om att fler människor ska välja stan oftare, stanna längre och uppleva något som är värt att berätta vidare, har Purple Flag blivit ett vedertaget arbetssätt med avsikt att utveckla arbetet vidare i fler områden för att göra staden tryggare och bättre dag som kvälls- och nattetid.

Helsingborg är ett mycket gott exempel på hur Purple Flag förenar och förbättrar möjligheterna att skapa en attraktiv kvällsekonomi och de kan med stolthet hålla den lila fanan högt!”

Juryn består av representanter från Svenska Stadskärnors styrelse Boverket, Fastighetsägarna, Svensk Handel, Sveriges kommuner och landsting, SKL, Visita och fastighetsbolaget Vasakronan.