Handeln – en kamp utan tydlig vinnare

 

I dag läggs en ny rapport fram: Handelns betydelse – förr, nu och i framtiden. Rapportförfattarna menar att strukturomvandlingen inom handeln påskyndas av digitaliseringen – och att det inte finns någon tydlig vinnare.

Skaffa access till mer kunskap!

Bli medlem, logga in eller ange värdekod så kan du läsa denna artikel! Välkommen till Handelstrender!