Handeln – en kamp utan tydlig vinnare

I dag läggs en ny rapport fram: Handelns betydelse – förr, nu och i framtiden. Rapportförfattarna menar att strukturomvandlingen inom handeln påskyndas av digitaliseringen – och att det inte finns någon tydlig vinnare.

Skaffa access eller "logga in" via huvudmenyn så kan du läsa denna artikel!
Lås upp denna artikel med värdekod.