Från truckförare till truckninja

 

E-handeln får logistikbranschen att växa som aldrig förr vilket skapar behov av nya lösningar. Därför inför nu företaget gamification i verksamheten. Ökad trivsel och högre kvalitet är två av målen med projektet.

Skaffa access till mer kunskap!

Bli medlem, logga in eller ange värdekod så kan du läsa denna artikel! Välkommen till Handelstrender!