Förändringar i Hufvudstadens ledning

För att stärka ledarskapet och satsningen på affärsutveckling görs nu förändringar i Hufvudstadens koncernledning. Dessa träder i kraft från och med i dag 1 oktober 2020.

Bo Wikare utses till ny Chef Affärsområde NK, tillika VD för AB Nordiska Kompaniet. Han ingår fortsatt i koncernledningen.

Bo var tidigare Chef Affärsutveckling, en roll som Mattias Nygårds tar över vilket innebär att även han tar plats i koncernledningen.

Styrelsen utser Anders Nygren, Chef Affärsområde Stockholm, till vice VD i Hufvudstaden.

Tre erfarna ledare

– De tre chefer som nu tar sig an nya roller i koncernledningen har alla lång erfarenhet från ledande befattningar i fastighets- och retailbranschen. De har alla gemensamt att de varit många år på Hufvudstaden och i tider av förändring känner jag mig mycket trygg med att få jobba tillsammans med en så erfaren och kompetent koncernledning, säger Ivo Stopner, VD, Hufvudstaden.

I samband med att Bo Wikare tillträder som VD för AB Nordiska Kompaniet lämnar tidigare VD Henrik Andreasson bolaget.