Följ med in i prisade Forum Gdansk

Platsen har en historisk koppling till handel. Det nya köpcentrumet som skapats är en integrerad del av stadsbilden och det är präglat av den lokala kulturen. Följ med in i Forum Gdansk.

Skaffa access eller "logga in" via huvudmenyn så kan du läsa denna artikel!
Lås upp denna artikel med värdekod.