Digitala upplevelser suddar ut gränser

 

Ny forskning visar att digitala produktupplevelser kan sudda ut gränserna mellan fysisk och digital handel. "Digital visualisering blir ett viktigt steg".

Skaffa access till mer kunskap!

Bli medlem, logga in eller ange värdekod så kan du läsa denna artikel! Välkommen till Handelstrender!