Digitala upplevelser suddar ut gränser

 

Ny forskning visar att digitala produktupplevelser kan sudda ut gränserna mellan fysisk och digital handel. "Digital visualisering blir ett viktigt steg".

Bli medlem, logga in eller ange värdekod så kan du läsa denna artikel!