Enligt Wikipedia definieras e-handel – eller elektronisk handel, näthandel – som att ett företag eller konsument säljer, köper eller byter en produkt, tjänst eller information oftast över Internet eller andra datornätverk. Allt fler börjar dock använda begreppet digital handel. Och den fygitala handeln är en pågående revolution och tung trend.

Svensk Handel konstaterar att E-handeln föddes i mitten av 1990-talet. I Det stora detaljhandelsskiftet skriver man att ”Stora summor investerades innan IT-kraschen slog till i början av 2000-talet och många optimistiska satsningar gick i graven”.

Men man skriver också att det under de efterföljande åren successivt har växt fram en mer hållbar e-handel.

Detta med högre tillväxttal än den generella fysiska detaljhandeln.

E-handel en ny form av distanshandel

E-handel är egentligen en form av distanshandel, vilket är långt ifrån någon ny företeelse. Så här skriver Eseco på sin hemsida:

”Redan på 1100-talet kan vi se spår av distanshandel, när uppkomsten av Hansan ledde till nya handelsmönster och konsumtionsbeteenden. Nu var det plötsligt möjligt att få tag på råvaror och produkter som inte fanns i samma by, eller ens samma land! Detta breddes på av kolonialiseringen, följt av industriella revolutionen på mitten av 1700-talet då massproduktion, frihandel och ny teknologi lade grunden för konsumtionssamhället”.

Precis nu som då har distanshandeln lett till en revolution – men denna gång med digital laddning. Mer om det senare.

Åhléns föregångare inom distanshandel

Amazons första startsida (klicka för större version).

Under 1870-talet dök det första nordiska postorderföretaget upp. Bland föregångarna finns Åhléns som var verksamma inom postorder mellan 1899 och 162.

Även inom möbel- och modeindustrin finns en stark tradition av postorder. Men att ställa om ett traditionellt detaljhandels- eller postorderföretag till e-handel har visat sig ta tid.

Men tunga aktörer som exempelvis Ikea och Ellos har nu etablerat sig även inom den digitala handeln.

Amazon en pådrivande kraft

Amerikanska företaget Amazon som grundades 1994 har spelat en avgörande roll för e-handelns utveckling – och gör så än i dag. Från början var man mest inriktade på försäljning av böcker, DVD-filmer och CD–skivor.

Under 00-talet blev det allt mer tydligt att Jeff Bezos och hans kollegor hade siktet inställt på att ta en allt större andel av konsumenternas plånbok.

Antalet kategorier utökade snabbt. Under de senaste åren har man dessutom tagit mer aktiva steg in den fysiska detaljhandeln – med digitaliserade upplevelser.

Hållbarhet och e-handelns klimatpåverkan

Under 10- och 20-talet har utvecklingen av e–handeln till stor del handlat om logistiklösningar, automation och snabbare, mer flexibla leveranser.

Även klimatpåverkan och hållbarhet har hamnat i fokus där diskussionerna bland annat har handlat om hur man ska kunna minska antalet returer (onödigt många transporter), eliminera onödig luft i paket (volymkrävande) och optimerade fossilfria transporter.

Paketskåp har fått stort genomslag inom e-handeln. På bilden syns Postis lösning i Helsingfors.

Uppmärksamhet har också riktats mot arbetsförhållanden som i många fall beskrivits som inhumana. Detta i jakten på pressade ledtider och allt för höga kostnader.

Inte minst gäller detta den så kallade gigekonomin inom fulfillment. Exempelvis de på senare tid allt mer vanliga ultrasnabba leveranserna.

Trender i e-handeln: fygitala handeln här för att stanna

I kölvattnet av e-handelns – eller den digitala handelns – utveckling har även traditionell retail påverkats. Den kombination som uppstått av fysiska butiker och digitala funktioner och tjänster kallas ofta för fygital handel.

Som en viktig bakomliggande kraft finns genomslaget av smartphones i konsumentledet. Från att e-handeln varit en företeelse främst för enskilda individer vid en stationär dator har mobiltelefonerna flyttat ut tekniken i konsumenternas fickor.

När kunden kommer till butiken har man med sig den digitala handeln i fickan. En revolution i detaljhandeln.

Konsumenterna kan tack vare den mobila digitala handeln göra sin research på plats i butikerna. Transparens har blivit ett måste och den som erbjuder undermåliga produkter, priser och upplevelser blir snabbt genomskådad.

En pågående fygital revolution i detaljhandeln

Om förvandlingen från försäljning bakom disk till självbetjäning (1960-tal) var den första revolutionen i modern detaljhandel, då kan man se e-handelns genomslag (00-tal) som den andra och smartphones som den tredje (10-tal).

I ljuset av den utvecklingen bör man betrakta den fygitala handeln som den fjärde och nu pågående revolutionen.


Definition av begreppet e-handel

NE använder följande definition av e-handel:

”E-handel, elektronisk handelnäthandel, distanshandel som sker med hjälp av fast eller mobil datakommunikation”.Öppen läsning: Detaljhandelns 50 tyngsta buzzwords


Senaste inläggen om detaljhandel