Code Concept blir del av WorkShop

I samband med uppköpet flyttar verksamheten in i Next Gen Retail Hub.

Retailbyrån WorkShop växer och stärker sin kompetens. Man gör det i form av ett uppköp av byrån Code Concept Development. Samarbetet inleds med inflytt i WorkShops nya kontorskoncept Next Gen Retail Hub.

Tommy Åkerblom på Code Concept.

– Genom sammanslagningen kan vi erbjuda våra ett bredare tjänsteerbjudande men med samma grundtanke i affärsidén, att lönsamma och framgångsrika koncept- och utvecklingsprojekt utgår från rätt data och analys, säger Tommy Åkerblom på Code Concept.

Han betonar att det finns en gemensam värdegrund att bygga samarbetet på.

– Workshop brinner precis som vi för kundupplevelser och har en genuin kompetens i hur man skapar attraktiva och lönsamma koncept och aktiviteter, säger han.

Delar syn på ledarskap och samarbeten

Payman Hazheer, VD på WorkShop, instämmer i att sammanslagningen bygger på delad syn på arbetssätt och framtid.

– Vi har med nyfikenhet följt Code och deras arbete under en längre tid och förstått att de är väldigt duktiga och har en hög strategisk höjd på analys och konceptutveckling. Lika viktigt har det varit att vi delar samma värderingar kring hur vi leder våra team och ser långsiktigt på våra kundsamarbeten, säger Payman Hazheer.

Payman Hazheer, VD på WorkShop.

Code Concept är en strategisk designbyrå, som jobbar med retail, restauranger, hotell och kontor. WorkShop är en retailbyrå med verksamhet i Europa som erbjuder en kombination av strategiska, kreativa och taktiska tjänster.