Christian Borell är FDT:s nye VD

 

Henrik Persson lämnar sin tjänst som VD i FDT. Under sin tid i bolaget har Henrik genomfört omstruktureringar samt infört nya processer och arbetssätt. Ny VD för FDT blir Christian Borell som närmast kommer från Elon Group.

FDT står nu, enligt ett pressmeddelande, inför en ny fas och nya utmaningar med målsättningen att bli det givna valet av butiksdatalösningar.

Fokuserar på kedjor

Ny VD för FDT blir Christian Borell som närmast kommer från Elon Group där han innehar tjänsten som vice VD. Christian har under en period varit delaktig i FDT:s operativa arbete och har god kännedom om såväl retail och kedjedrift.

– FDT har som målsättning att positionera sig inom retail och fokusera på medelstora och stora kedjor. Vi har en stabil ägare i Elon Group där det finns ett stort kunnande inom just retail. Jag känner mig starkt förvissad om att FDT är det givna valet för kedjeverksamheter, säger Christian Borell.

Tillträdde i månadsskiftet

Christian Borell tillträdde tjänsten den 1 februari 2018. Henrik Persson kommer under en period att kvarstå i en rådgivande roll i bolaget.

FDT tillhandahåller affärssystem och butiksdata och har ett starkt fokus på butikskedjor inom detaljhandeln. Sedan juni 2014 ägs man av Elon Group.