Bra fart på konsumtionen

Hushållen ökade sin konsumtion i januari med 2,9 procent jämfört med motsvarande månad 2014, och mätt i kalenderkorrigerade tal. Störst

Skaffa access eller "logga in" via huvudmenyn så kan du läsa denna artikel!
Lås upp denna artikel med värdekod.