”Axel Johnson har tagit ett historiskt steg”

Thomas Ekman, ny VD på Axel Johnson.

Thomas Ekman tillträder nu som VD på Axel Johnson, ett skifte som meddelades redan i oktober 2022. Han konstaterar att koncernen nyligen tagit ett historiskt och strategiskt steg som bäddar för framtida utveckling.

Thomas kommer närmast från rollen som VD på Dustin Group och efterträder Mia Brunell Livfors som varit VD på Axel Johnson sedan 2015.

Axel Johnson har, enligt ett pressmeddelande, sedan 2015 vuxit från 67 miljarder kronor i omsättning till att under 2022 nå 118 miljarder kronor.

Arbetar aktivt för förnyelse

Koncernen har genomgått en snabb förnyelse mot förändringsmålet 10/50, som innebär att 50 procent av omsättningen om tio år ska komma från saker som inte görs i nuläget.

Under de senaste åren har koncernen som en del av den förnyelsen gjort omkring 20 förvärv per år, samtidigt som sällanköpsbolagen Åhléns och Kicks har avyttrats.

– I mitt tidigare nära samarbete med Axel Johnson har jag lärt känna den starka kombination av långsiktighet, otålighet och samhällsengagemang som präglar koncernen, säger Thomas Ekman.

Skapar utrymme för ny riktning

Han konstaterar också att Axel Johnson har tagit ett historiskt steg genom att lämna den klassiska sällanköpshandeln. Det skapar utrymme att ta ut riktningen framåt, menar Thomas Ekman.

Caroline Berg, styrelseordförande i Axel Johnson.

– Med finansiell styrka, koncernbolag som visar motståndskraft i en tuff konjunktur och en kultur präglad av samarbete, förnyelse och familjeföretagets starka värderingar, har vi all anledning att vara optimistiska, säger han.

Vilja att förena affärs- och samhällsnytta

Caroline Berg, styrelseordförande i Axel Johnson, menar att Thomas Ekman har ett starkt engagemang som stämmer väl överens med företagets syn på långsiktigt företagsbyggande och viljan att förena affärs- och samhällsnytta.

– Det gör att jag är övertygad om att Thomas är rätt person att tillsammans med kollegorna runtom i våra bolag fortsätta att förnya och utveckla Axel Johnson, säger Caroline Berg.

Thomas Ekman har en lång erfarenhet som ledare och blev VD på Dustin Group, där Axel Johnson är största ägare, i januari 2018. Han har tidigare bland annat varit VD på Cabonline Group och för Tele2 Sverige.