Väsby Centrum ska bli levande stadskärna

Väsby Centrum ska under det kommande halvåret genomgå ett förändrings- och förnyelsearbete. Ambitionen är att stärka centrumet som en levande och naturlig mötesplats för boende i Väsby med omnejd.

Skaffa access eller "logga in" via huvudmenyn så kan du läsa denna artikel!
Lås upp denna artikel med värdekod.