Väsby Centrum ska bli levande stadskärna

 

Väsby Centrum ska under det kommande halvåret genomgå ett förändrings- och förnyelsearbete. Ambitionen är att stärka centrumet som en levande och naturlig mötesplats för boende i Väsby med omnejd.

Skaffa access till mer kunskap!

Bli medlem, logga in eller ange värdekod så kan du läsa denna artikel! Välkommen till Handelstrender!