SRC Retailtruster har utsett ny ordförande

SRC Retailtruster är ett strategiskt nätverk för personer i ledande befattningar inom svensk detaljhandel. Från januari 2023 tar Magnus Carlsson över ordförandeskapet efter Jan Johansson. 

Magnus Carlsson har lång erfarenhet av retail, bland annat från Reitan, Kraft Foods och Unilever, i ledande positioner som VD och inom försäljning och marknad.

Ola Dolck, VD på SRC, deltar i samtliga trustmöten och är nöjd med rekryteringen.  

– Det känns väldigt bra att just Magnus Carlsson tar över efter Jan Johansson som drivit trusterna framgångsrikt i snart tio år. Med sin breda erfarenhet från både leverantörssidan och handeln kommer Magnus att bli en stor tillgång i arbetet med att driva och utveckla trusterna, säger Ola Dolck. 

Utvecklar det egna ledarskapet och affären

SRC Retailtruster är ett forum där personer i samma position kan diskutera branschfrågor, idéer och visioner under strikt sekretess. Detta för att utveckla den egna affären och det personliga ledarskapet.

Magnus Carlsson har själv varit med i SRC Retailtruster under 15 år och känner väl till modellen.

– Jag vet av egen erfarenhet att detta nätverksformat fungerar väldigt bra och bidrar till både företagets och den egna utvecklingen. Jag ser verkligen fram emot att jobba med trusterna och hoppas att min erfarenhet kan bidra till att vi når visionen att knyta till oss topp 100-namnen inom detaljhandeln i Sverige, säger Magnus Carlsson.


Detta är SRC Retailtruster 

• Ett nätverk med 6 truster inom retail som funnits sedan år 2001. 
• Består av mer än 80 medlemmar från ledande befattningar inom svensk detaljhandel. 
• Medlemmar utses genom rekommendation och nominering.