Se framtidens stadsdel växa fram

Den nya stadsdelen ska vara färdig 2040.

Backaplan i Göteborg utvecklas från ett industri- och trafiklandskap till en ny modern stadsdel. Detta som en del av Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Ett nytt showroom för projektet har nu öppnats i köpcentrumet Backa 2.

Magnus Andersson.

Med ett showroom vill man visa upp framtidens Backaplan för allmänheten.

Visninggsrummet är byggt i tre teman; Leva, Verka och Bo. Tanken är att det ska sammanfatta livet i framtidens Backaplan, som beräknas vara färdigbyggt 2040.

Plats för info och dialog

– Här får besökaren en inblick i hur Göteborgs stadskärna växer över älven och en ny levande och kraftfull stadsdel tar form. Showroomet blir in plats för information, dialog och kunskapsutbyte som ska väcka nyfikenhet om den unika stadsdelsutveckling som Framtidens Backaplan står inför, säger Magnus Andersson, representant för konsortiet Framtidens Backaplan och senior affärsutvecklare på Fastighets AB Balder.

I området ska 7 000 bostäder, arbetsplatser, handel och social service med hotell, kultur, nöjen och grönområden skapa ”en levande och kraftfull blandstad under dygnets alla timmar”.

En levande innerstad skapas

Showroomet kommer att förändras i takt med att utvecklingen av den nya stadsdelen framskrider.

Björn Siesjö.

– Den nu påbörjade utbyggnaden av Backaplan är ett stort steg i processen att förvandla centrala Hisingen. Glest industri- och trafiklandskap blir nu till levande innerstad, säger Björn Siesjö, Stadsarkitekt.

Konsortiet bakom storsatsningen Framtidens Backaplan består av Skandia Fastigheter, Fastighets AB Balder, Riksbyggen och KF Fastigheter.

Detaljhandel i första fasen

Etapp 1 som byggs av Skandia Fastigheter vid Leråkersmotet (vid Biltema/Blomsterlandet) har redan startat.

Denna etapp innehåller handel och 420 hyresrätter fördelade på två byggnader.