RSD rekryterar Tomas Kruth

Tomas Kruth förstärker teamet på RSD. Hans uppdrag blir att att arbeta med utveckling av Sveriges stadskärnor.

RSD väljer den offensiva vägen framåt och satsar på nyrekryteringar, nu senast med Tomas Kruth.

– Vi tror på Sveriges stadskärnor men ser i dag att många städer står inför stora utmaningar och behöver arbeta aktivt med stadskärnan, dess utbud och attraktivitet. Av den anledningen har vi knutit Tomas Kruth till teamet på RSD för att arbeta bland annat med modellen Stadens Utbud som vi erbjuder Sveriges kommuner, säger Anna Wikerman, VD på RSD.

Aktiv inom Svenska Stadskärnor

Tomas har varit verksam inom köpcentrum och stadsutveckling under 25 år. Bland annat som centrumledare på A6 Center (nuvarande Asecs) i Jönköping.

Han har även arbetat med utvecklingsfrågor inom såväl köpcentrum som stadskärnor och med fastighetsrådgivning och stadsutveckling på branschorganisationen Fastighetsägarna.

Nu senast har Tomas varit konsult och processledare på Tyréns. De senaste 10 åren har Tomas haft ett stort engagemang i Svenska Stadskärnor där han också finns med i ledningsgruppen.

RSD erbjuder strategisk rådgivning i samband med aktiv förvaltning och utveckling av handelsplatser och stadskärnor.