Pilotprojekt för lokalproducerat 3D-mode

Med lokal on demand-tillverkning vill kedjan minska klimatpåverkan, öka effektiviteten och skapa nya arbetstillfällen.

Skaffa access eller "logga in" via huvudmenyn så kan du läsa denna artikel!
Lås upp denna artikel med värdekod.