OKQ8 utser ny styrelseordförande

Britt Hansson, VD och koncernchef i OK ekonomisk förening, har vid en extra bolagsstämma valts till ny styrelseordförande i OKQ8. Samtidigt valdes tre nya ledamöter till styrelsen.

Britt Hansson har mer än 20 års erfarenhet från energi- och drivmedelsbranschen, hon har tidigare bland annat haft roller som CFO och direktör för HR, Integration och Inköp på OKQ8.

– Jag är mycket glad, men även ödmjuk, för förtroendet att leda styrelsens arbete. Jag gläds också över att få vara en del av den otroligt viktiga resa OKQ8 befinner sig på, där hållbarhet är en av de absolut starkaste drivkrafterna framåt, säger Britt Hansson.

Lämnar efter 24 år

Sedan 2014 är hon vd och koncernchef på OK ekonomisk förening samt ledamot i OKQ8:s styrelse. Britt efterträder Göran Lindblå, som valt att lämna sitt uppdrag som styrelseordförande efter nära 24 år.

I samband med den extra bolagsstämman valdes också tre nya ledamöter in i OKQ8:s styrelse; Fatima Ahmad Al-Humaidan och Rutger Jan de Kreig, valdes in som ledamöter för Kuwait Petroleum International. Som ny ordinarie ledamot för OK ekonomisk förening valdes Tomas Norderheim.