Odd Molly International utser ny CFO

Odd Molly International har anställt Philip Löfgren som Chief Financial Officer för koncernen. Han efterträder Johanna Palm som tidigare meddelat att hon lämnar bolaget för nytt uppdrag utanför koncernen.  

– Vi är glada att meddela utnämningen av Philip Löfgren till bolagets nya CFO och en av nyckelspelarna i den fortsatta utvecklingen av verksamheten. Philip har varit verksam i bolaget sedan en tid och det känns tryggt och naturligt att han nu axlar detta uppdrag, säger Odd Mollys styrelseordförande Patrik Tillman.

Philip Löfgren är utbildad ekonom och har tidigare arbetat som CFO för fastighetsbolaget Estancia Logistik samt varit aktiv i segmentet lager- och logistikfastigheter i nästan tio år.

Renodlat fastighetsbolag

Sedan årsskiftet har Philip ansvarat för liknande frågor inom Odd Mollys fastighetsverksamhet.

– Odd Molly har en väldigt spännande resa framför sig där vi under det tredje kvartalet planerar att bli ett renodlat fastighetsbolag med en stark och stabil ägarbas, säger Philip Löfgren.

– Portföljen är väl diversifierad med bra fastigheter som grund tillsammans med en spännande byggrättsportfölj för kommande värdeskapande. Jag ser fram emot min nya roll som CFO och att fortsätta bidra med att utveckla bolaget på bästa sätt framåt, säger Philip.

Han tillträdde sin tjänst den 7:e juni 2021.