Guide vägleder köpcentrum i säkerhetsarbetet

För att möta de nya säkerhetsrisker som påverkar köpcentrumbranschen har NCSC, i samarbete med SAFE ShoppingCenters och Citycon, tagit fram ”Guide to Shopping Center Risk and Security”. Man riktar sig till fastighetsföretag verksamma i Norden och Baltikum.

Guiden är utvecklad av SAFE ShoppingCenters för att ge vägledning och kunskap inom riskbedömning, säkerhetsplanering och krishantering. Den beskriver även de processer som bör finnas på plats i ett köpcentrum för att kunna agera effektivt vid en ökad hotbild eller en incident.

Samarbeten i säkerhetsfrågor

– Vi strävar efter att tillhandahålla och säkerställa den högsta säkerhetsnivån för våra anställda, hyresgäster, besökare och köpcentrum. För att uppnå detta stöder vi aktivt samarbeten i säkerhetsfrågor, både i branschen och mellan intressenter, säger Per Sandberg, Head of Group Security på Citycon.

Även intresseorganisationen NCSC arbetar för att stärka samarbeten kring säkerhetsfrågor.

– Vi arbetar aktivt för att stödja köpcentrumbranschen med initiativ för säkrare köpcentrum, både från besökare, personal och investeringar. Sedan 2016 är det nordiska säkerhetsnätverket en viktig samarbetsplattform för branschen och ett forum för att dela erfarenheter och kunskap inom säkerhetsområdet, säger Marika Wærn, vd på NCSC.

– Vi hoppas att den här guiden kommer att vara ett användbart verktyg för att hjälpa branschen i sitt säkerhetsarbete.

Guiden lanseras på initiativ av NCSC och distribueras kostnadsfritt av SAFE ShoppingCenters här.