Nätverk främjar kvinnors entreprenörskap

Nätverkets styrgrupp: Annelie Ingemarson, Linda Nyberg, Linda Carlsson, Helene Ebelvod och Ulrika Svensson.

Kedjan XL-Bygg konstaterar att såväl byggsektorn som bygghandeln en mansdominerad bransch. För att främja kvinnors entreprenörskap inom kedjan lanseras nu Nätverket.

Syftet är att utbyta erfarenheter, engagera och inspirera och långsiktigt även locka fler kvinnor till branschen.

Lyfter och stärker samarbete

XL-Bygg består av 100-talet fristående anläggningar och gemensamt är – enligt kedjan – att alla drivs av engagerade och drivna entreprenörer med lokalt fokus.

– Kvinnor i ledande position inom XL-Bygg har behov av ett nätverk där man lyfter och stärker samarbetet mellan kvinnor och medlemsföretagen, säger Annelie Ingemarson, Regionchef XL-Bygg.

– Genom att skapa ett nätverk för kvinnor underlättar vi möjligheten att utbyta erfarenheter, kompetensutvecklas, stärka varandra samt utöka kontaktnätet inom XL-Bygg på nationell nivå samtidigt som man säkerställer en tydlig succession för kvinnor, säger hon.

Ett efterfrågat initiativ

Cirka hälften av butikerna (57 av 111) har kvinnor som delägare och genom Nätverket vill man skapa och generera ett fortsatt långsiktigt ägande och tillväxt.

– Det är många medlemmar som har efterfrågat detta initiativ och vi har ett otroligt gott stöd från alla. Nätverket speglar samhället i stort och dynamiken som skapas av jämställdhet, mångfald och inkludering är oerhört viktig och det hjälper till att bidra med kreativitet, innovation och konkurrenskraft, säger Linda Carlsson, delägare, XL-Bygg MaterialMännen.