Lösning för delningsekonomi går på export

 

Husqvarna fortsätter sin läroresa inom delningsekonomin. Nu rullar man ut den digitala verktygsboden i fem länder. "Att dela sällanköpsvaror är framtiden".

Skaffa access till mer kunskap!

Bli medlem, logga in eller ange värdekod så kan du läsa denna artikel! Välkommen till Handelstrender!