Lösning för delningsekonomi går på export

Husqvarna fortsätter sin läroresa inom delningsekonomin. Nu rullar man ut den digitala verktygsboden i fem länder. "Att dela sällanköpsvaror är framtiden".

Skaffa access eller "logga in" via huvudmenyn så kan du läsa denna artikel!
Lås upp denna artikel med värdekod.