Kavat investerar i hållbar tillverkning

Kavat investerar i en ny fabrik för miljövänlig skotillverkning. Satsningen ökar kapaciteten, men ska också medföra en trevlig och hållbar arbetsmiljö.

Fabriken ligger mindre än tio kilometer från den tidigare fabriken i Bosnien Hercegovina och flytten påbörjades under juli. I den nya fabriken finns kapacitet för att tillverka cirka 500 000 skor varje år. En ökning med 66 procent jämfört med kapaciteten i den tidigare fabriken.

Magnus Ericson, VD på Kavat.

Använder förnybar energi

– Den nya fabriken är modern med ett miljövänligt värmesystem, luftkonditionering och användning av förnybar energi. Det skapar en trevlig arbetsmiljö och stämmer överens med vår filosofi om hållbarhet, säger Magnus Ericson, VD på Kavat.

– Vi tror att den bästa arbetsmiljön gör att vi kan tillverka de bästa och mest hållbara skorna.

Anställde flyktingar

Kavat anställde flera flyktingar som kom till Sverige under Balkankriget 1991–1995. Därför blev Bosnien Hercegovina ett naturligt val för varumärkets egna första produktionsenhet 2009. Då anställdes 70 medarbetare, vilket har mer än fördubblats till de 160 medarbetare som flyttar med till den nya fabriken.

Tillverkar helt själva

Magnus Ericsson berättar att tillverkningen i den nya fabriken är kontrollerad, öppen och flexibel. Fabrikens storlek och utformning gör att Kavat dessutom kan tillverka flera av sina produkter helt själva utan att behöva förlita sig på externa partners, även med den ökade efterfrågan på hållbart tillverkade skor.

Korta transportvägar

Dessutom fortsätter man att utveckla samarbeten med lokala underleverantörer från Bosnien Hercegovina, Kroatien och Italien för att hålla transportvägar för material och komponenter så korta som möjligt.

Kavat tillverkar fortfarande små kollektioner i Sverige.