Ica prisas för lasermärkt frukt

Packaging Europe delar för tredje året ut utmärkelsen Sustainability Awards. Icas lasermärkta frukt får priset för ”Best practice”.

Tanken bakom Packaging Sustainability Awards är att uppmärksamma innovationer i förpackningsindustrin som på bästa sätt bidrar till ökad hållbarhet.

– Det är roligt att vår lasermärkta frukt uppmärksammas med ett hållbarhetspris. Det är ju framför allt hållbarhetsfrågan som drivit oss att söka nya förpackningslösningar, eller i detta fall avsaknad av förpackningar, säger Peter Hägg, sortimentschef för frukt och grönt Ica Sverige.

Läs mer om lasermärkningen