Hantverkskurser för utrikes födda kvinnor

I maj startar ett antal hantverkskurser i Skärholmen Centrum riktade till utrikes födda kvinnor.

Skaffa access eller "logga in" via huvudmenyn så kan du läsa denna artikel!
Lås upp denna artikel med värdekod.