Max vill skapa naturligt stopp i Nässjö

Nässjö kommun har skrivit ett markanvisningsavtal med Max Hamburgerrestauranger för ett område vid Sörängsrondellen. Max hoppas på byggstart under 2018.

Markanvisningsavtalet är en överenskommelse mellan Nässjö kommun och Max Hamburgerrestauranger. Det ger Max möjlighet att förhandla med kommunen om överlåtelse av ett markområde vid Sörängsrondellen.

Hoppas på att öppna 2019

– Om allt går som vi önskar, så hoppas vi på en byggstart under 2018 och ett öppnande under 2019, säger Henrik Lejon, etableringschef på Max Hamburgerrestauranger.

Området kring Sörängsrondellen kommer att genomgå en stor förändring under de närmaste åren. Under förra året skrev även Biltema ett markanvisningsavtal med kommunen för mark i anslutning till rondellen.

Vill skapa ett naturligt stopp

– I vår plan har vi jobbat för att Sörängsrondellen ska kunna bli ett ännu mer naturligt stopp för resenären och Nässjöbon. I den planen ingår att ha ytterligare ett snabbmatsalternativ med ett nationellt känt varumärke, säger Marcus Wårdmark, handelsplatsutvecklare vid Nässjö Näringsliv.

Genom Sörängsrondellen i Nässjö rör sig 17 000 bilar dagligen längs riksväg 40.