Grannsamverkan i Alingsås handel

 

Handeln i Alingsås samlas nu för att stärka sitt säkerhetsarbete. Nu tas första stegen mot en ”butikernas grannsamverkan” Svensk Handels säkerhetschef, Per Geijer, fick en god uppslutning när han besökte Alingsås för en förmiddag om brottsförebyggande arbete i butiksmiljöer. Med bakgrund av att ett par incidenter också inträffat i Alingsås under 2016 tog Alingsås Business … (läs mer)

Bli medlem, logga in eller ange värdekod så kan du läsa denna artikel!