Elgiganten öppnar i Sigtuna kommun

Här planerar Elgiganten att kunna slå upp sina portar i november 2021.

Arbetet med bygget planeras att starta inom kort och invigningen av lokalerna är planerad under november 2021.Marken som är belägen i korsningen Centrumleden-Valstavägen, i anslutning till Circle K och Max.

– Etableringen, centralt i kommunen, ger invånarna tillgång till produkter som man idag måste resa långt för att inhandla. Jag ser fram emot att hälsa Elgiganten välkommen till Sigtuna kommun, säger Olov Holst, kommunstyrelsens ordförande.

Kristina Gewers, chef stadsbyggnadskontoret, menar att Elgiganten bidrar till att skapa en trygg och trivsam plats.

Bidrar till trivsel och trygghet

– Vi är glada att Elgiganten vill etablera sig på denna centrala plats i kommunen. De har visat sig kunna motsvara kommunens önskan om en god gestaltning i blickfånget för våra invånare och besökare. Etableringen kommer bidra till att området upplevs som en trygg och trivsam plats. Byggnaden kommer att ha fasader av trä, få en ljus entré och förses med trädplanteringar.

Markaffären ska godkännas vid kommunfullmäktiges möte den 21 september 2020 innan den vinner laga kraft.